Kuus Daghem

Kuus Daghem

Kuus Daghem

Vill du ge ditt barn en trygg vardag? Vi är ett privat svenskspråkigt daghem där naturen samt friluftslivet är en viktig del av vår verksamhet.

Vi erbjuder dagvård för 15 barn i åldern 1-5 år (ingen förskola).

Dagvårdsalternativ / Avgift (efter FPA avdrag och med nuvarande stödpolitik)
  • Heldagsvård 5 dagar i veckan: 330 € / månad
  • Heldagsvård 4 dagar i veckan: 301 € / månad (ett begränsat antal platser)

Länk till ansöknings sida

Samarbete
På Kuus daghem samarbetar vi med
  • Sibbo kommuns specialbarnträdgårdslärare och bildningsavdelningens planerare
  • rådgivningen
  • andra daghem och förskolan